Eksperci

Bartek Sierżęga

Prezes Zarządu Ekowitryna Sp. z o.o.

Bartosz Sierżęga - Doktoryzuje się w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, ukończyłem kierunek Inżynieria Środowiska. Karierę zaczynałem od projektowania i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Budowałem oczyszczalnie, biogazownie, prowadziłem zakład recyklingu. Byłem współzałożycielem firmy działającej w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Prowadziłem działalność konsultingową w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Doświadczenie zgromadzone przez lata przełożyłem na stworzenie pierwszej w Polsce platformy usług cyfrowych w ochronie środowiska, działającej na autorskim oprogramowaniu, aby przybliżyć i ułatwić firmom transformację zgodną z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Prezes Ekowitryna sp. z o.o., Ekspert Czystszej Produkcji.

Daria Sierżęga

Ekspert ds. ochrony środowiska

Ukończyła bezpieczeństwo narodowe w specjalizacji zarządzenie kryzysowe w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz mikro i dużych firm w zakresie systemu BDO i KOBiZE. Jest Ekspertem Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzanych szkoleń, audytów wewnętrznych z powodzeniem wykorzystuje dziś pomagając firmom odnaleźć się w stale zmieniających się realiach ochrony środowiska.

Robert Baran

Ekspert ds. ESG

Posiada wieloletnie doświadczenie w ekoprojektowaniu, obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktu, analizie LCA, oraz raportowaniu niefinansowym. Współautor publikacji naukowych dotyczących ekoprojektowania, śladu węglowego oraz LCA. Ekspert w projektach naukowych PBL realizowanych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Specjalizuje się w ekoprojektowaniu oraz obliczaniu śladu węglowego produktu. Dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w przemyśle, w tym na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich.

Piotr Lorenc

Ekspert ds. bezpieczeństwa

Absolwent filologii angielskiej oraz kursu oficerskiego Ośrodka Szkolenia Agencji Wywiadu. Specjalista bezpieczeństwa i ochrony informacji z ponad 11-letnim doświadczeniem w służbach specjalnych.

Praktyk pozyskiwania i ochrony informacji, zwalczania szpiegostwa korporacyjnego oraz OSINT. Posiadane kompetencje pozwalają mi na prawidłową identyfikację zagrożeń i zabezpieczenie informacji.

Wdraża rozwiązania w zakresie procesów zarządzania i kontroli ryzyka firm, compliance oraz resilience. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień audytora ISO 27001.

Zdobyte doświadczenie, świadomość światowych realiów oraz nieszablonowe podejście do bezpieczeństwa pozwalają mu na kompleksowe i skuteczne zabezpieczenie tego, co obecnie jest najcenniejsze – informacji.

Piotr Aulich

Ekspert ds. inżynierii środowiska

Piotr Aulich to doktor nauk technicznych specjalizujący się w dziedzinie inżynierii środowiska i technologii budowy maszyn. Posiada wieloletnie doświadczenie w energetyce, energetyce odnawialnej oraz przemyśle petrochemicznym, chemicznym i produkcyjnym.

Jest ekspertem w obszarze oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, w tym cyrkularnej, oraz technologii budowy maszyn i procesów przemysłowych. Współpracował z renomowanymi firmami, takimi jak PKN ORLEN, Janikosoda Ciech, Zakłady Azotowe Police, Costherm Swiss, a także uczestniczył jako podwykonawca w projektach dla takich gigantów jak BASF, Voestalpine, Shell, BP czy Airbus.

Specjalizuje się w skomplikowanych opracowaniach środowiskowych, raportach oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projektach nietypowych, takich jak badania wpływu uprawy kukurydzy na obszary chronione.

Jego podejście opiera się na łączeniu teorii z praktyką i codziennie współpracuje z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie gospodarczym i ochronie środowiska.

Jego wiedza i doświadczenie to nieocenione wsparcie w projektach ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Marcin Pabierowski

Ekspert ds. PPOŻ

Marcin Pabierowski  jest cenionym ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Jego edukacja oraz bogate doświadczenie zawodowe czynią go jednym z wiodących specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i projektowania systemów PPOŻ. 

Jego wykształcenie obejmuje m.in. studia podyplomowe na prestiżowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie specjalizował się w bezpieczeństwie budowli. W trakcie swojej kariery zawodowej Marcin współpracował z wieloma instytucjami i firmami, takimi jak Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, gdzie angażował się w wdrażanie standardów przeciwpożarowych. Jego doświadczenie jest dodatkowo potwierdzone przez współpracę z “PRO-POŻ” Biuro Usług Projektowych, gdzie zajmował się projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych systemów PPOŻ. 

Urszula Giercarz

Radca prawny – Ekspert RODO

Urszula Giercarz ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej rozwija się w tematyce ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz cyberbezpieczeństwie. Przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń z zakresu RODO, w tym dla pracowników Apato Rector sp. z o.o. Cały czas się szkoli, m.in. z zakresu analizy ryzyka, oceny skutków ochrony danych osobowych.

Pełni funkcję IOD w różnych gałęziach biznesu, stąd wiedza jest szeroka i poparta doświadczeniem oraz ciągłą praktyką.

Marcin Nowak

Ekspert ds. elektromobilności

Marcin Nowak jest ekspertem branży elektromobilności, zrównoważonego transportu, zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. Przez lata zdobywał doświadczenie w branży e-mobility w sektorze prywatnym. Aktywnie współpracuje z biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem rządowym i organizacjami międzynarodowymi. Jest również autorem licznych artykułów i raportów branżowych dotyczących elektromobilności, w szczególności w kontekście zeroemisyjnego transportu publicznego, infrastruktury ładowania i prognoz rozwoju rynku.

Reprezentował polski sektor elektromobilności na wielu międzynarodowych konferencjach i szczytach (np. COP26, B20 Summit Indonezja).

Krzysztof Burda

Ekspert ds. elektromobilności

Ekspert w dziedzinie elektromobilności. 5 lat w branży. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Elektromobilności Polska Izba, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk w branży elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekosystemu elektromobilności oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Polski delegat COP26 Glasgow, B20 Indonezja. Aktywnie współpracuje z biznesem, samorządami, sektorem rządowym oraz organizacjami międzynarodowymi.

Adam Babij

Ekspert ds. ADR

Mgr inż. chemii, specjalista ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych ADR, pełnomocnik systemu zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14001.

Szkoleniowiec z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w obszarach związanych z ochroną środowiska.

Anna Wysoczańska

Ekspert ds. społecznych w biznesie

Anna Wysoczańska posiada 8-letnie doświadczenie w dziedzinie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Jako ekspert ds. społecznych w biznesie specjalizuje się w tworzeniu polityk i procesów w firmach, mających pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Z bogatym doświadczeniem w HR, pracowała nad strategiami korporacyjnymi wspierającymi rozwój i dobro pracowników. Ukończyła studia z bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i ciągle poszerza swoją wiedzę w dziedzinie CSR. Jej umiejętności obejmują również rekrutację, dzięki czemu głęboko rozumie potrzeby firm.

Wierzy w pozytywny wpływ przedsiębiorstw na społeczność.

Justyna Zyga

Radca prawny

Doradza dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również przedsiębiorcom sektora MŚP, w szczególności z branży gospodarowania odpadami, produkcyjnej, finansowej, budowlanej, jak również przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją i recyklingiem baterii; organizacjom odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz organizacjom odzysku opakowań, wprowadzającym produkty w opakowaniach i wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Restrukturyzuje grupy kapitałowe pod kątem bezpieczeństwa działania na gruncie Prawa ochrony środowiska, w szczególności zagrożeń sankcjonowanych administracyjnymi karami pieniężnymi.

Z sukcesem zrealizowała projekty obejmujące m.in. wprowadzenie akcji spółki na giełdę (IPO), emisje obligacji (publiczne i prywatne), pozyskiwanie finansowania, połączenia i przekształcenia spółek (M&A), sprzedaże przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, w tym prowadzi audyty prawne i badania due diligence. Doradza w zakresie ładu korporacyjnego.

W bieżącej pracy wspiera Zarządy i Rady Nadzorcze spółek w tematyce ochrony środowiska i inwestycji, negocjuje warunki umów, prowadzi dokumentację korporacyjną.

Świadczy pomoc prawną w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Dominika Majchrzak

Radca prawny

Ukończyła prawo i geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organie administracji samorządowej i organie administracji geologicznej.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie odpadowym, prawie geologicznym i górniczym oraz prawie administracyjnym.

Pomaga w zakresie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego i ESG w przedsiębiorstwach, doradza w zakresie certyfikacji KZR INiG (zwłaszcza paliwa z biomasy).

Zapewnia wsparcie prawne w zakresie postępowań administracyjnych i kontroli dotyczących szeroko pojętego gospodarowania odpadami oraz postępowań dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym sporządzanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz współuczestnictwo w sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko). Posiada także doświadczenie w zakresie problematyki prawa geologicznego i górniczego (koncesje, prawo do informacji geologicznej, sukcesja obowiązków po zakończeniu działalności objętej koncesją, itp.). Doradza w zakresie uzyskiwania koncesji na obrót specjalny (broń i amunicja).

Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, pełnomocnika i menedżera zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dominika Dąbrowska

Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek prawo. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu oraz rozliczaniu projektów unijnych. Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie wyszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych (dofinansowania, pożyczki, granty) na rzecz wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Doradztwo opiera się głównie o analizę potrzeb i polega na udzieleniu wsparcia w sporządzaniu wniosków, pozyskania funduszy, a także w rozliczaniu i nadzorowaniu realizacji projektu.

Doradza klientom z sektora gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

Świadczy pomoc prawną na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Reprezentuje klientów zarówno w sprawach sądowych, jak i przed organami administracji publicznej oraz organami innych instytucji publicznych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spraw odszkodowawczych, zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i na etapie postępowania sądowego.

Wioleta Hucał

Adwokat

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz spraw sądowych, przede wszystkim w sporach z zakresu gospodarki odpadami, sprawach budowlanych, związanych z branżą medyczną, IT, ochroniarską i cateringową, a także w sprawach korporacyjnych i cywilnych.

Ma doświadczenie wykładowcy akademickiego, obecnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych jest dziedziną, w której specjalizuje się do 12 lat jako praktyk.

Cechuje ją praktyczne podejście do sprawy w kontekście celu, jaki pragnie osiągnąć klient.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, odnosząc liczne sukcesy.

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych).

Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego organizowane dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.

Od sierpnia 2020 roku Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Od lipca 2022 roku Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Od września 2022 roku Członek grupy roboczej ds. pochodzenia i dostępności biomasy – przy departamencie OZE w MKiŚ.

Koszyk0
Nie ma produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0