Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Szanując Twoje prawo do prywatności, informujemy, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Zapoznaj się z obowiązującymi u nas zasadami ochrony danych osobowych, które zostały ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest  Ekowitryna sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prof. Z. Szafrana 7/46 (65-516) Zielona Góra, NIP: 973 209 08 09, KRS: 0001016526, zwana dalej Ekowitryną. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: kontakt@ekowitryna.pl 

II 

Realizując nasze założenia biznesowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu prowadzenia konta/ aplikacji BDO mobile (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
 • w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 
 • w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • w celu badania satysfakcji klientów, np. poprzez wykorzystanie ankiet), podwyższenia jakości ofertowanych przez Ekowitrynę  usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
 • w celu prowadzenia strony internetowej, mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram , Tik Tok, LinkedIN (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu przetwarzania osób współpracującymi z nami w imieniu klienta/ kontrahenta (art. 6 ust.1. lit f RODO) w związku z potrzebą kontaktu z klientami/ pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji; 
 • w celu przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ekowitryna korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania  Twoich preferencji z wykorzystaniem plików cookies, Ekowitryna uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Jednocześnie informujemy, że korzystamy z narzędzi Google Analytics (administrator cookies, który ma siedzibę w USA). Więcej informacji dot. plików cookies znajdziesz w naszej Polityce plików cookies. 

III 

Ekowitryna jest zobowiązana do przetwarzania Twoich danych przez określony przepisami prawa czas: 

 • umowy z kontrahentami przez czas określony umową, niezbędny do wykonania przez Ekowitrynę zobowiązań wymagających przetwarzanie danych; 
 • rozliczeń finansowych przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku , w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego); 
 • przez okres prowadzenia konta/ aplikacji BDO. Po jego usunięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; 
 • prowadzenia marketingu do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili kiedy w wybrany przez Państwa sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez Ekowitrynę informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń; 
 • udzielonej zgody na działania marketingowe do czasu jej wycofania; 
 • plików cookies przez okresy wskazane w punkcie VII lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

IV 

W związku z prowadzoną działalnością Ekowitryny będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom: 

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Ekowitryną w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz naszych klientów; 
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Ekowitryną w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami; 

V 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Ekowitrynę z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz podać swoje dane osobowe. 

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez Ekowitrynę w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

VI 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Ekowitrynę, przysługuje Tobie prawo do: 

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • usunięcia swoich danych; 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Chcąc skorzystać z ww. praw prosimy o kontakt e-mail: kontakt@ekowitryna.pl. 

VII 

Pliki Cookies 

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, abyś mógł z niej korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. 

Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies stanowią dane osobowe chcemy, abyś znał/a prawa, które przysługują na gruncie RODO: 

 • Ekowitryna przechowuje zapytania https kierowane do serwera. 
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak nawigacja po niej i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji). 

Dziękujemy za uwagę, 

Zespół Ekowitryna sp. z o.o. 

Koszyk0
Nie ma produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0